English | Italiano

Luciano Berio’s chamber music : concert as part of "Composium 1999" featuring Luciano Berio

in
Esecutori: 
Cassone, Gabriele
Castellani, Luisa
Ishuichi, Toshiaki
Kido, Kiyo
Kikuchi, Hideo
Kimura, Mari
Kinowaki, Dogen
Matsukaura, Toshiyuki
Matsuoka, Yohei
Meyer, Paul
Nakagawa, Kyo
Nakagawa, Toshio
Nishizawa, Yukihiko
Nodaira, Ichiro
Sato, Norio
Tsuji, Isao
Tsukahara, Rie
Editore: 
Tokyo : Tokyo Opera City Cultural Foundation
Anno di pubblicazione: 
1999
Note: 

Recording: Tokyo, Tokyo City Concert Hall, 1999 (Live recording)