English | Italiano

Il contenuto di questa pagina richiede una nuova versione di Adobe Flash Player.

Scarica Adobe Flash Player

Luciano Berio’s chamber music : concert as part of "Composium 1999" featuring Luciano Berio

in
Performers: 
Cassone, Gabriele
Castellani, Luisa
Ishuichi, Toshiaki
Kido, Kiyo
Kikuchi, Hideo
Kimura, Mari
Kinowaki, Dogen
Matsukaura, Toshiyuki
Matsuoka, Yohei
Meyer, Paul
Nakagawa, Kyo
Nakagawa, Toshio
Nishizawa, Yukihiko
Nodaira, Ichiro
Sato, Norio
Tsuji, Isao
Tsukahara, Rie
Publisher: 
Tokyo : Tokyo Opera City Cultural Foundation
Year of publication: 
1999
Notes: 

Recording: Tokyo, Tokyo City Concert Hall, 1999 (Live recording)